Výpověď poviného ručení


Výpověď poviného ručení

Pokud se chystáte vypovědět vaše poviné ručení, pročtěte si bedlivě tyto informace, protože při výpovědi musí být dodrženo několik pravidel, bez nichž by výpověď nemusela být platná.

Vypovědět smlouvu můžete jen ke konci pojistného období. Výpověď musí být ovšem doručena minimálně šest týdnů před datem vypovězení.


Událostí, při kterých může majitel vozidla smlouvu vypovědět je několik. První případ, kdy můžete vypovědět vaše poviné ručení je tehdy, když pojistitel změní výši pojistného a pojistník (majitel vozidla). Výpověď můžete podat do měsíce od doručení změn pojistného.

Poviné ručení můžete vypověď také dva měsíce po tom, co jste vaše pojištění uzavřeli. V den, kdy je vaše vypovězení smlouvy doručeno začíná osmidenní lhůta, jejímž uplynutím dochází ke zrušení poviného ručení.

Pokud dojde ke změně pojistitele, majitel pojištěného vozidla má právo na to, aby v 1 měsíci vypověděl svoji smlouvu k povinému ručení.

V případě, že majitel vozidlo přestane poviné ručení platit. Ke zrušení smlouvy dojde den po tom, co uplyne lhůta, kterou stanovila pojišťovna k tomu, aby majitel vozidla dluh doplatil.

Smlouvu může pojistník vypovědět také v případě, že dojde k převodu vozidla na jiného majitele, k zániku vozidla, k dočasnému vyřazení vozidla z evidence nebo k odcizení vozidla. Pojištění se potom ruší dnem, kdy je informace nahlášena pojistiteli.

Pokud se majitel vozidla rozhodl poviné ručení vypovědět, bude muset na pojišťovně odevzdat doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu. Pokud se tak nestane, pojišťovna majiteli nevydá Potvrzení o předchozím pojištění, které je potřeba k tomu, aby se uplatnil bonus při vytváření nového poviného ručení.


!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Zrušení poviného ručení

Ke zrušení poviného ručení může dojít v několika případech. Ve všech případech je dobré se ujistit, zda opravdu došlo ke zrušení ručení a jestli je všechno v...

Novinky